Ympäristöpolitiikka

Yrityksellämme on motivaatio ja työhalu työskennellä ympäristön parhaaksi oikea-aikaisten työkalujen ja työmenetelmien myötä. Jätehuolto P. Pääkkönen Oy:llä on halu sitoutua ympäristön hyväksi ja tehdä kaikki voitava, jotta ympäristön tila säilyy vakaana ja puhtaana.

Noudatamme tarkoituksenmukaista ympäristöpolitiikka ja sitoudumme jatkuvaan työmenetelmien parantamiseen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. Henkilökunnalla ja johdolla on kirkkaana tiedossa kestävän kehityksen linja toiminnoissaan, hankinnoissa ja päätöksenteossaan. Eri toimenpiteiden käytännön merkitys vaihtelee ja kestävän kehityksen periaate tiedostetaan toiminnassamme.

Jätehuolto P. Pääkkösellä on monia mahdollisuuksia toimia ympäristöä ja energiaa säästäen tarkoituksenmukaisesti. Lämmitämme hallitilojamme uusiutuvalla energialla ja  kalustossa ja halleilla käytämme led-valaisimia. Pestessämme ja huoltaessa kalustoamme, vältämme ylimääräisen veden kulutusta ja pesuaineena käytämme ympäristöystävällisiä tuotteita. Vältämme turhaa kaluston joutokäyntiä. On kuitenkin muistettava, että pienistäkin puroista kasvaa vuosien mittaan suuri virta.

Polttoaineen seuranta (Emistra) ja taloudellinen ajotapa on omaksuttu työmenetelmä henkilökunnallamme.

Olemme siirtyneet e-laskutukseen. Jokaisen henkilökunnan vastuulla on toiminnallaan vaikuttaa säästöihin tarkalla laatuvaatimuksella. Pidämme yllä sähköistä tiedostoa välttääksemme ylimääräiset tulosteet.  Ajankohtaiset tiedot löytyvät netin/ tiedostojen kautta esim. yhteistyökumppaneiden tilaajavastuut, kaupparekisteriotteet, verovelkatiedot. Netistä löytyvät myös ajankohtaiset Kalajoen kaupungin jätehuoltomääräykset.

Suosimme kestäviä ja laadukkaita tuotteita ja varaosia, kalustossamme osassa e-luokitus, kahvihuoneessa posliinimukit eli emme käytä kertakäyttömukeja, meillä on energiatehokas kalusto ja henkilökunnalla taloudellinen ajotapa. Säästämme sähköä esim. aikakellon avulla,  vältämme energiaa syövien laitteiden valmiustilaa ja osallistamme henkilökuntamme energiatehokkaaseen toimintatapaan.

Jos asiakas vaatii biopolttoaineen käyttöä, olemme valmiit sitä käyttämään.

Noudatamme voimassa olevia ympäristölakeja, jätelakia ja lainsäädännön mukaan ja toimimme vaatimusten mukaan. Toimitamme vuosittain ympäristöluvan mukaisen aikataulun mukaan raportoinnin Ely-keskuksen ympäristökeskukselle: varastossa olevat jätteet, varastosta puretut jätteet ja toiminnassa syntyneet jätteet- raportit yhteistyökumppanitietoineen. Ympäristöpolitiikkaamme kuuluu läpinäkyvä raportointi yhteistyökumppaneillemme.
Donetti CMS