Terminaali

Terminaalissa lajittelemme jätejakeet loppusijoituskelpoiseksi hyöty -ja uusiokäyttöön aineeksi ja energiaksi.

Tavoitteenamme terminaalin toiminalle on että lajittelumme toimii edistyksellisesti, materiaalitehokkasti ja vastuullisesti. Kierrätystavoitteita edistävät paperi-kartonki-lasi-metalli-muovi ja biojätteiden erilliskeräysvaatimukset jotka koskevat teollisuus- ja palveluyrityksiä sekä muita elinkeinotoiminnan harjoittajia.

Maksutta terminaalimme voi tuoda: paperit, pahvit, metallit, akut, renkaat, sähkö- ja elektroniikkaromu (Serty), öljyt, loisteputket, romuautot ja romuautojen rekisteristä poisto.

Maksulliseen palveluumme kuuluvat: satunnaiset jäte-erät, risut, puut, pihansiivousjätteet, energiajätteet, rakennus- ja purkujätteet, betoni- ja kiviainekset. Vaarallisen jätteen vastaanotto yrityksille ja me huolehdimme vaarallisen jätteen luvanvaraiselle vastaanottajalle.

Terminaalin pohjakartta
Rakennus – ja purkujätteestä on hyödynnettävä materiaalina vuoteen 2020 mennessä 70%.

Etusijajärjestys ohjaa jätehuoltoa ja jätteen synnyn ehkäisy on etusijalla.
  1. Jätteen määrän ehkäisy etusijalla
  2. Uudelleenkäytön valmistelu
  3. Kierrätys
  4. Hyödyntäminen energiana tai muu hyödyntäminen
  5. Loppukäsittely


Terminaalille rakennusjätettä tuotaessa kuormista oltava siirtoasiakirja1.5.2012 alkaen
(Velvollisuus siirtoasiakirjan laatimiseen tai allekirjoittamiseen ei koske kotitalouksia)

Lisätietoja jätteen siirtoasiakirjasta >

Donetti CMS